แผนที่สิงคโปร์จาก Google

สิงคโปร์ - แผนที่ Google Earth แบบสามมิติ สิงคโปร์ - ดาวน์โหลดแผนที่ฟรี

แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมสิงคโปร์จาก Google Earth แบบสามมิติและตามเวลาจริง

แผนที่สิงคโปร์จาก Google Earth มีการปรับข้อมูลพร้อมภาพถ่ายดาวเทียมตามเวลาจริงเป็นประจำ เพลิดเพลินกับภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศของสิงคโปร์ และซูมเข้าเพื่อดูแผนที่ภูมิประเทศแบบสามมิติของเมืองต่าง ๆ รวมทั้งแม่นํ้าและภูเขาในสิงคโปร์ โดยใช้แผนที่ Google Earth Online 2014 ที่ด้านล่างจะมีแผนที่สิงคโปร์ ซึ่งฟรีและสามารถพิมพ์ออกมาได้ด้วยเช่นกัน นี่คือแผนที่ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ด้วยเช่นกัน คุณสามารถดาวน์โหลดได้โดยคลิกขวาบนภาพ และบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ.
ดาวน์โหลดแผนที่สิงคโปร์จาก Google

คลิกขวาที่ภาพด้านล่างเพื่อบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ