แผนที่ลาวจาก Google

ลาว - แผนที่ Google Earth แบบสามมิติ ลาว - ดาวน์โหลดแผนที่ฟรี

แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมลาวจาก Google Earth แบบสามมิติและตามเวลาจริง

แผนที่ลาวจาก Google Earth มีการปรับข้อมูลพร้อมภาพถ่ายดาวเทียมตามเวลาจริงเป็นประจำ เพลิดเพลินกับภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศของลาว และซูมเข้าเพื่อดูแผนที่ภูมิประเทศแบบสามมิติของเมืองต่าง ๆ รวมทั้งแม่นํ้าและภูเขาในลาว โดยใช้แผนที่ Google Earth Online 2014 ที่ด้านล่างจะมีแผนที่ลาว ซึ่งฟรีและสามารถพิมพ์ออกมาได้ด้วยเช่นกัน นี่คือแผนที่ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ด้วยเช่นกัน คุณสามารถดาวน์โหลดได้โดยคลิกขวาบนภาพ และบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ.
ดาวน์โหลดแผนที่ลาวจาก Google

คลิกขวาที่ภาพด้านล่างเพื่อบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ